Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Päivi Aravuori
Kyröläntie 4-6 c 37
04420 Järvenpää
paivi.aravuori@outlook.com

Yritys kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus. Yritys ei tee henkilöitä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Yritys tallentaa asiakkaasta rekisteriin seuraavat tiedot:
– Nimi
– Osoitetiedot
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Henkilötunnus / Y-tunnus
– Laskutusta varten tarvittavat tiedot

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan sekä yleisistä tietolähteistä (esim. internet-sivut). Sivustolla www.paiviaravuori.fi kerätään sivujen kävijätietoja Google Analytics -analytikkaohjelmalla. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta enintään kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.