Ansioluettelo

Erityisosaamisalueitani ovat viestinnän suunnittelu, verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, mediasuhteet, työyhteisöviestintä, digitalisaatioviestintä,  sosiaalinen media, kirjoittaminen sekä vuosikertomukset ja muut julkaisut. Muita vahvuuksiani ovat myös projektinhallinta- ja yhteistyötaidot.

Olen kouluttautunut myös tietojenkäsittelyn alalla. Tällä sektorilla minua kiinnostavat erityisesti uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen, ohjelmistokehitys ja palvelumuotoilu.

Työkokemus

2019- edelleen Helsingin kaupunki, ICT-suunnittelija

ICT- ja digitalisaatioviestinnän kehittäminen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

2005-2019 Helsingin kaupungin pelastuslaitos, tiedottaja

Viestinnän suunnittelu, henkilöstölehti, Internet- ja intranetsivut, mediapalvelu, sosiaalinen media, vuosikertomuksen ja muiden julkaisuiden toimittaminen.

Projektipäällikkönä:

  • Internet-sivujen uudistaminen 2008-2009 sekä 2014-2016
  • Intranet-sivujen uudistaminen, 2009-2010
  • Pelastuslaitoksen graafisen ohjeiston uudistaminen, 2008 ja 2013
  • Pelastuslaitoksen 150-vuotisjuhlavuosi -projektin viestintä- ja markkinointivastaava 2010–2011.

2016-2017 Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto, tiedottaja 

2005 Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa, tiedottaja

2003–2005 Toimitussihteeri (oto.), Suomen Unifem ry:n (nyk. Suomen UN Women – Finlands UN Women ry) jäsenlehti

2003-2004  Ajoneuvohallintokeskus, viestintäassistentti 

2002-2003 Maa- ja metsätalousministeriö, tiedottaja ja julkaisusihteeri

2001-2002 Työministeriö, viestintäharjoittelija

2000 Korkeakouluharjoittelija, Turun yliopisto 

1998-2001 Toimittajan työtehtävät, Laitilan Sanomat ja Turun ylioppilaslehti

Koulutus           

2016 IT-tradenomi, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Tutkinnon erikoistumisalue: tietohallinto. Opinnäytetyön aiheena vaatimusmäärittelyn toteuttaminen julkishallinnon organisaatiossa. Opinnäytetyö luettavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/103244

2001 Filosofian maisteri, Turun yliopisto

Pääaine uskontotiede, sivuaineet viestintä (40 ov), sosiologia, kehitysmaatutkimus, ja yleinen kirjallisuustiede. Vaihto-opiskelijana5 kk  Lundin yliopistossa vuonna 1999.

Täydennyskoulutus         

2017 Digia API Hackatemia, täydennyskoulutus API-rajapintojen hyödyntämisestä, Digia Oyj

2017 Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median opintoja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

2016–2017 Helsinkilähettiläs-valmennus. Valmennuskurssi Helsingin kaupungin uudesta brändiohjelmasta. Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia

2010–2011 Markkinoinnin opintoja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2009 Tiedottaminen verkossa -erikoistumisopinnot, painopisteenä sosiaalinen media, 30 op, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kielitaito ja IT-valmiudet

Suomi: äidinkieli
Englanti: erinomainen
Ruotsi: hyvä
Saksa: perusteet

Ohjelmistot: MS-Office, Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, SharePoint, WordPress

Luottamustehtävät

2004-2011  Hallituksen jäsen eri taloyhtiöissä

2006-2008  Mentori, Turun yliopiston mentorointiohjelma

Löydät minut myös LinkedIn-palvelusta